top of page

|

|

לימוד יומי מדבר אדוני

דניאל יהב

arrow&v

בחר נושא כאן

האמת תשחרר אתכם

האמת תשחרר מצדקה עצמית - חלק ד'

האמת תשחרר אתכם

האמת תשחרר מצדקה עצמית - חלק ג'

האמת תשחרר אתכם

האמת תשחרר מצדקה עצמית - חלק ב'

האמת תשחרר אתכם

האמת תשחרר מצדקה עצמית - חלק א'

האמת תשחרר אתכם

האמת תעזור לנו לבער את החמץ מליבנו

האמת תשחרר אתכם

האמת תשחרר מחוסר סליחה וכאב לב

האמת תשחרר אתכם

האמת תציל ממוקשי מוות

האמת תשחרר אתכם

והאמת תשחרר אתכם... מאשמה

האמת תשחרר אתכם

והאמת תשחרר אתכם... מפחד

האמת תשחרר אתכם

והאמת תשחרר אתכם... ממרד ועקשנות

האמת תשחרר אתכם

דבר אדוני שפועל בליבנו, המפתח להתקדמות מכבוד לכבוד

האמת תשחרר אתכם

והאמת תשחרר אתכם... מקנאה

האמת תשחרר אתכם

והאמת תשחרר אתכם... מגאווה

האמת תשחרר אתכם

והאמת תשחרר אתכם... מכעס

האמת תשחרר אתכם

תהליך ההתחדשות ברוח שכלנו

האמת תשחרר אתכם

רוח המשיח רוח הכבוד

האמת תשחרר אתכם

באשר רוח האדון שם החרות

bottom of page