|

|

לימוד יומי מדבר אדוני

דניאל יהב

arrow&v

בחר נושא כאן

שרות בעל ערך בעיני אלוהים

שרות שאינו רצוי בעיני אלוהים, חלק ה'

שרות בעל ערך בעיני אלוהים

המפתח לשרות בעל ערך לפני אלוהים, חלק ד'

שרות בעל ערך בעיני אלוהים

המפתח לשרות בעל ערך בעיני אלוהים, חלק ג'

שרות בעל ערך בעיני אלוהים

המפתח לשרות בעל ערך בעיני אלוהים, חלק ב'

שרות בעל ערך בעיני אלוהים

המפתח לשרות בעל ערך בעיני אלוהים, חלק א'

שרות בעל ערך בעיני אלוהים

הידעת שיש לאלוהים שרות עבורך

שרות בעל ערך בעיני אלוהים

מתקדשים בעזרת דבר אדוני ורוח אלוהים

שרות בעל ערך בעיני אלוהים

יראת אלוהים שמובילה אותנו להתקדש

שרות בעל ערך בעיני אלוהים

שמן המשיחה שמכשיר אותנו לשרות

שרות בעל ערך בעיני אלוהים

האם חייך באמת מוקדשים לאלוהים?!

© Peniel Fellowship Tiberias Israel